Tiger Mono-facial 465 Watt

Xem chi tiết thông số kỹ thuật về tấm pin tại đây :  Tiger Mono-facial 465 Watt

Mã sản phẩm : JKM465M-7RL3 ( JKM465M-7RL3-V )