http://maykichdien.com/ ĐT:(08) 359 76 003muabantainha.net
Ắc quy GS 12V-3.5Ah GT7A Wave RS, RSX, Air Blade, Jupiter

Copyright 2011 CTY Công nghệ Điện tử-Viễn thông Quốc tế Đông Dương