http://maykichdien.com/ ĐT:(08) 359 76 003muabantainha.net
Ắc quy Đồng Nai khô 12V-65Ah CMFDIN65(LBN)

Copyright 2011 CTY Công nghệ Điện tử-Viễn thông Quốc tế Đông Dương