http://maykichdien.com/ ĐT:(08) 359 76 003muabantainha.net
Slide
Slide
Slide

CHI TIẾT SẢN PHẨM

4 Description of Controls
  Giá: 50.000 vnd

 • 4 Description of Controls
  Power supply: 12V DC (23A Battery)
  Current Level: 8 - 15mA
  Operating frequency: 315MHz
  Power Output: 10mW
  Type of modulation: ASK
  Range Control: max 100m (open space)
  Size shown: (LxWxH) 30x50x10mm
  Decoder IC: PT2262, eV1527, HCs301
  Colour: Brown

  Giá: 50.000 vnd

  • Họ và tên:

   Địa chỉ:

   Điện thoại:

   Email:

   Chủ đề:

   Nội dung:

  4 Description of Controls

  Copyright 2011 CTY Công nghệ Điện tử-Viễn thông Quốc tế Đông Dương