http://maykichdien.com/ ĐT:(08) 359 76 003muabantainha.net
Thẻ nhớ DV RS - MMC Card 1 GB

Copyright 2011 CTY Công nghệ Điện tử-Viễn thông Quốc tế Đông Dương